Oidhreacht & Stair Chonamara

Is leis na cóstaí agus na haibhneacha is mó a shocraigh na chéad daoine a tháinig go Conamara. Ba sheilgeoirí iad, agus is cairn aoiligh, atá ar fáil le cósta fós, is mó a d'fhágadar mar uachta.

Thosnaigh feilméireacht i gConamara timpeall 6,000 bliain ó shin. Dealraíonn sé gur thosnaigh na háitreoirí ag baint na gcoillte sna gleannta, agus go mba eallach ba mhó a thógadar, cé is moite de bheagán curaíochta. Ach leanadar den tseilg agus den iascach freisin. Is deacair na chéad fheilméirí, a gcreideamh agus a ngnása a ligean i ndearmad, agus a bhfuil de thuambaí meigiliteacha ar fud na háite.

Tá go leor de ghalláin, de chlocha díreacha agus d'uaigheanna Chonamara ag dul siar chomh fada le Aois an Chré-umha. Is ón Eoraip timpeall 1,000 B.C. a tháinig na Ceiltigh lena gcuid ceirdeanna agus traidisiúin nua, ceanna atá fanta in Éirinn fós. Ba laochra iad na Ceiltigh, agus tá an cruthúnas sin le feiceáil fós i bhfothraigh na ndúin arda agus sna crannóga. Tá lios agus crannóg aththógtha le feiceáil i dtimpeallacht an ionaid oidhreachta.

next: >> history presentation 2

 
 
Connemara Heritage Centre, Lettershea, Clifden, Connemara. Tel: +353 95 21808 Fax: +353 95 22098 Email: danohara@eircom.net