Cúlra an Ionaid

I ndeireadh na n-ochtóidí bhí Nóra agus Máirtín Breathnach ag saothrú 110 n-acra de thalamh ard i Leitir Séath, chúig mhíle ón gClochán. Tá an talamh chomh hanróiteach agus nárbh fhéidir slí bheatha cheart a bhaint as.Bhí tréad bó bhainne, caoire, agus roinnt capaillíní Chonamara acu. Bhí post eile seachas an fheilm ag ch'aon duine acu, agus bhídís ag ligean dhá theach ar cíos chun tuilleadh airgid a dhéanamh.Rinneadar suas a n-intinn féachaint le bealaí eile a aimsiú chun slí bheatha a bhaint as an bhfeilm, rud a bhí go mór faoi chaibideal ag an am.

Bhí sean-fhothrach tí ar an bhfeilm, agus de réir an tseanchais ba ann a mhair Dan O'Hara, a raibh a cháil i bhfad agus i gcéin i scéalta agus in amhráin. Bhí Dan ag iarraidh greim a bhéil a bhaint as ocht n-acra nó gur caitheadh amach é, agus go mb'éigean dó aghaidh a thabhairt ar Nua Eabhrach, áit ar chaith sé deireadh a shaoil ag díol cipíní solais ar na sráideanna.

Chuaigh na Breathnaigh i mbun staidéir féachaint an bhféadfaí caoi a chur ar an sean-teach, agus leas a bhaint as tionscal na turasóireachta a bhí faoi réim sa gClochán ag an am. Chuadar i gcomhairle le ranna éagsúla, ar nós

 • Teagasc
 • Turasóireacht Iarthar Éireann
 • Bord Fáilte
 • Bord Fiontair na Gaillimhe
 • Ionad Gnó Nua
 • Údarás na Gaeltachta

Déanadh staidéar ar indéantacht na hoibre, cuireadh isteach ar dheontais, déanadh plean gnó, agus nuair a mhol an banc leo chuadar chun cinn. Is in dhá staid a rinneadh an obair.

Staid 1

 • Aththógáil tí agus feilme Dan O'Hara
 • Tógáil crannóige
 • Tógáil seomra tae agus siopa ceardaíochta

Staid 2

 • Seomra staire agus seomra cluasfhéachana
 • Tógadh carráiste chun cuairteoirí a iompar
 • Tógadh clochán agus lios
 • Nochtaigh Michael Gibbons (seandálaí áitiúil) suíomh seandálaíochta
 • Méadaíodh an siopa ceardaíochta

Tá duaiseanna éagsúla faighte ag an ionad ó bunaíodh é, ar a bhfuil

 • Duais Forbartha Feilme 1992
 • Duais Turasóireacht Feilme (Gnó Beag) 1994, 1998
 • Fundúireacht an Údaráis, 2ú Duais, (Gnó Beag),1998

 

 
 
Connemara Heritage Centre, Lettershea, Clifden, Connemara. Tel: +353 95 21808 Fax: +353 95 22098 Email: danohara@eircom.net